• Psykologinen painonhallinta

    Järjestämme pyynnöstä tai n. vuoden välein terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetun psykologinen painonhallinta -koulutuksen. Seuraava koulutus alkaa helmikuussa 2018. Koulutus on 3-päiväinen ja koulutuspäivät ovat 2.2., 16.3. ja 11.5.2018. Koulutus pidetään perjantaisin klo 10-17.

    Koulutuksen keskeisenä teemana on, mitä uutta ennen kaikkea hyväksymis- ja omistautumisterapia voi tarjota painonhallintaan ja lihavuuden hoitoon. Koulutus pohjautuu kirjaan Painon ja mielen psykologiaa, joka esittelee mm., miten hyväksyntä- arvo- ja mindfulness-pohjaisia menetelmiä voidaan soveltaa painonhallinnan ja hyvinvoinnin ohjauksessa. Koulutus soveltuu ravitsemusterapeuteille, diabetes- ja terveydenhoitajille, sairaanhoitajille, lääkäreille, psykologeille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Kouluttajana toimii ravitsemuspsykologian dosentti, professori Raimo Lappalainen.

    Koulutuksen yleisenä perusajatuksena on, että ravitsemus- ja oppimispsykologian perusteiden tunteminen ja niiden soveltaminen voi antaa uusia vaihtoehtoja hoitotyölle painonhallintaryhmissä. Perinteinen ravitsemusneuvonta ei välttämättä riitä, vaan tiedon jakamisen lisäksi tarvitaan toiminnallista ravitsemusneuvontaa, kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä erityisesti ”uuden aallon” eli hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien tuntemista. Koulutuksen pääpaino on uusien, arvo- hyväksyntä- ja mindfulness-pohjaisten menetelmien soveltamisessa käytännön ohjaustyöhön.

    Tiedustelut skt(at)skttampere.com tai 050 528 5653