• Hyväksymis- ja omistautumisterapia

  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) eli hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) luetaan ns. uusiin terapiamuotoihin, josta on saatu lupaavia tutkimus- ja hoitotuloksia monella alueella (esim. masennus, ahdistus, kipu, syömishäiriöt, painonhallinta, hyvinvoinnin ohjaus, urheiluvalmennus jne.). Se on arvo- hyväksyntä- ja mindfulness-pohjainen terapiamuoto, jossa elämää ja inhimillistä kärsimystä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.

  Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvassa hoidossa on kuusi prosessia, jotka yksinkertaistettuna koostuvat 1) arvoista ja arvojen mukaisista teoista (aktivoinnista) sekä 2) mindfulnessista, jonka tarkoituksena on käsitellä esteitä, joita oma mielemme – tunteemme ja ajatuksemme – meille asettaa. Kun mindfulness-harjoitusten avulla (tietoinen läsnäolo, hyväksyntä) kykenemme paremmin havaitsemaan mielemme asettamia esteitä, pystymme paremmin elämään sellaista elämää, joka on meille merkityksellistä.

  Tarjoamme hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvaa psykoterapiaa sekä järjestämme työnohjausseminaareja, jossa terapeutit voivat tutustua menetelmään sekä syventää taitojaan HOTin soveltamisesta käytännön terapiatyöhön.

  Tulossa!

  Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT/ACT) jatkokoulutus

  Kahden päivän koulutuksessa perehdytään arvo- hyväksyntä- ja mindfulnesspohjaisten ACT-menetelmien käyttöön ohjaus- tai terapiatyössä, mm. masennus, ahdistus, kipu, syömishäiriöt, painonhallinta, opiskelijoiden ohjaus, liikunnan edistäminen, urheiluvalmennus sekä erityisryhmät.

  Kouluttajana toimii Suomen ACT-pioneeri, professori Raimo Lappalainen, jonka johdolla tehdään ACT-hoitotutkimusta Jyväskylän yliopistossa.

  Ajankohta: Keväällä 2017
  Koulutuksen hinta: 300 e + alv (24 %)
  Koulutuspaikka: Tampere

  Tiedustelut: skt@skttampere.com tai puh. 050 528 5653/Päivi Lappalainen

  Koulutus on tarkoitettu kaikille ohjaus- tai hoitotyössä toimiville, joilla on perustiedot ACTista.